پلاست - استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی(قسمت اول)

استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی

پروفیل چوب پلاست ها و قطعات نرده- ویژگی­ها

Identical with

BS EN 15534-6

2015

استاندارد ملی ایران

چاپ اول

1395

(قسمت اول)

پیش‌گفتار

استاندارد چوب پلاست «کامپوزیت­های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک­های گرمانرم (کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی)- قسمت 6: پروفیل چوب پلاست هاو قطعات نرده- ویژگی­ها» که پیش­نویس آن در کمیسیون­های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین­المللی/منطقه­ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند 7، استاندارد ملی شمارۀ 5 تهیه و تدوین شده، در در سیصد و سی و نهمین اجلاسیهء کمیتۀ ملی استاندارد چوب و فرآورده­های چوبی، سلولزی و کاغذ مورخ 30/11/1395 تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهء استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 5 (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوۀ نگارش) تدوین می­شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت­های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استاندارد­های ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدید­نظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد­ توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین­المللی/منطقه­ای زیر به روش معادل «یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می­باشد و معادل یکسان استاندارد               بین­المللی/منطقه­ای مزبور است:

BS EN 15534-6: 2015, Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC (چوب پلاست)) or natural fibre composites (NFC)) – Part 6: Specifications for for fencing profiles and elements

1          هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصه­های پروفیل چوب پلاست هاو قطعات نرده ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک­های گرمانرم (کامپوزیت­های چوب پلاست[1] یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی[2]) است.

این استاندارد برای پروفیل چوب پلاست ها و قطعات نرده در سیستم­های غیرسازه­ای[3] کاربرد دارد.

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:

الف) سیستم­های امنیتی

ب) حفاظ­های محیطی[4]

پ) نرده­های پلکان[5] و کاربردهایی با تحمل بار زیاد (باربر)[6]

جزئیات مربوط به روش­های آزمون ذکر شده در این استاندارد، به طور کامل در استاندارد EN 15534-1 آورده شده است.

یادآوری- در این استاندارد واژه WPC (چوب پلاست) برای کامپوزیت­های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک­های گرمانرم به­کار می­رود.

2          مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن­ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می­شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه­ها و تجدید نظرهای بعدی آن
مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن­ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آن­ها مورد نظر است.

استفاده از مرجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1     استاندارد ملی ایران شماره 2-12523، پلاستیک­ها- روش قرار دادن در معرض منابع نوری آزمایشگاهی- قسمت 2: لامپ­های قوس زنون

2-2     استاندارد ملی ایران شماره 16202: سال 1392، پلاستیک­ها- بازیابی و بازیافت پسماند- آئین­کار

2.3     EN 927-6, Paints and varnishes- Coating materials and coating systems for exterior wood- Part 6: Exposure of wood coatings to artificial weathering using fluorescent UV lamps and water

2.4     EN 16472, Plastics- Method for artificial accelerated photoageing using medium pressure mercury vapours lamps

2.5     EN 15534-1: 2014, Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood polymer composites (WPC (چوب پلاست)) or natural fibre composites (NFC))- Part 1: Test methods for characterization of compounds and products

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 1-19905: سال 1393، کامپوزیت­های چوب پلاست (WPC (چوب پلاست))- روش­های آزمون، با استفاده از استاندارد DD CEN/TS 15534-1:2007 تدوین شده است.

2.6     EN ISO 4892-1:2000, Plastics- Methods of exposure to laboratory light sources- Part 1: General guidance (ISO 4892-1:1999)

3        اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف به­کار رفته در استاندارد EN 15534-1 کاربرد دارد.

3-1

پروفیل چوب پلاست نرده

fencing profile

پروفیل چوب پلاست تکی (منفرد) که برای مونتاژ در قطعه نرده مورد استفاده قرار می­گیرد.

3-2

قطعه نرده

fencing element

به مجموعه­ای از دو تیرک، و یک یا چند پروفیل چوب پلاست نرده و بست­ها و یراق آلات گفته می­شود.

3-3

سیستم نرده

fencing system

چندین قطعه نرده مونتاژ شده را گویند.

3-4

کمانی شدن

bow

میزان انحراف پروفیل چوب پلاست نرده در طول آن را کمانی شدن گویند.

راهنما:

1  کمانی شدن

شدن چوب پلاست 300x274 - استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی(قسمت اول)

شکل 1- کمانی شدن

3-5

فنجانی شدن

cupping

میزان انحراف پروفیل چوب پلاست نرده در پهنای آن را فنجانی شدن گویند.

راهنما:

1  فنجانی شدن

شدن چوب پلاست 300x138 - استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی(قسمت اول)

شکل 2- فنجانی شدن

4        الزامات مربوط به پروفیل چوب پلاست ­های نرده

4-1     کلیات

آزمون­های اولیه باید برای نشان دادن انطباق با الزامات تعیین شده در بند 4 این استاندارد، انجام شود. در صورتی که عملکرد فرآورده توسط تولیدکننده اظهار شود، آزمون­ها باید طبق بند 4-5-6 انجام شود. در صورت ایجاد هرگونه تغییر در ترکیب فرآورده، مشخصات هندسی یا در فرآیند تولید، آزمون­های اولیه باید مجدداً تکرار شود. در صورت ایجاد یک تغییر جزئی در فرآورده، فقط خصوصیت­هایی که تحت تأثیر این تغییر قرار گرفته­اند، باید مجدداً آزمون شود.

یادآوری- حداقل تکرار آزمون برای کنترل تولید کارخانه­، در پیوست الف آورده شده است.

4-2     مواد

تولیدکننده باید نوع پلیمر، نوع ماده سلولزی و مقدار به­کار رفته هر یک از آن­ها در ساخت فرآورده را اظهار کند.

مواد بازفرآوری[7] و یا بازیافتی[8] که ممکن است به عنوان ماده اولیه در ساخت فرآورده مورد استفاده قرار گیرند، باید ضوابط این استاندارد را برآورده سازند.

کامپوزیت­های چوب پلاست (WPC (چوب پلاست)) از جمله مواد قابل بازیافت محسوب می­شوند، که می­توانند در هنگام فرآیند بازیافت، تیمار شوند. هدف از انجام تیمار فرآورده­های بازیافتی، کاهش انتشار مواد خطرناک در هوا، آب و خاک است، که اثرات آن بر محیط زیست مشابه اثری است که بر سلامتی انسان می­گذارد.

یادآوری- خواص پسماند پلاستیک­ها در استاندارد EN 15347، و آئین­کار بازیابی و بازیافت پسماند پلاستیک­ها در استاندارد ملی شماره 16202، آورده شده است.

4-3     شکل ظاهری

برای کنترل فرآیند تولید، تولیدکننده باید سه نمونه را به­طور تصادفی از همان دسته تولید فرآورده (پروفیل چوب پلاست نرده) برداشته و با نمونه شاهد تحت شرایط نوری تعیین شده در بند 6-1 استاندارد  EN 15534-1مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد.

نمونه­های شاهد باید در اتاق تاریک نگهداری شده و هر شش ماه تعویض شوند.

در صورتی که نمونه شاهد در تماس با آب قرار گیرد باید به سرعت تعویض شود.

4-4     خواص فیزیکی

در صورتی که خواص فیزیکی مطابق روش­های آزمون و پارامترهای تعیین شده در جدول 1 مورد آزمون قرار گیرد، هنگام تحویل پروفیل چوب پلاست­های چوب پلاست به مشتری، این خواص باید مطابق با الزامات ارائه شده در جدول 1 باشد.

جدول 1- خواص فیزیکی چوب پلاست

خصوصیت الزامات روش آزمون تعداد آزمونه
جرم خطی مقادیر آزمونی، بزرگتر یا مساوی % 95 مقدار اظهار شده توسط تولیدکننده باشد.

مقدار جرم خطی و رواداری آن باید توسط تولیدکننده اظهار شود.

مطابق بند 6-5 استاندارد

EN 15534-1

3 آزمونه
ضخامت، پهنا و طول مقادیر ابعادی و رواداری آن بابد توسط تولیدکننده اظهار شود. مطابق بند 6-6-2 استاندارد  EN 15534-1 3 آزمونه
مسطح بودن (انحراف از صافی سطح) مقدار انحراف از صافی سطح و رواداری آن باید توسط تولیدکننده اظهار شود. مطابق بند 6-6-3 استاندارد  EN 15534-1 3 آزمونه
فنجانی شدن (در صورت لزوم) مقدار فنجانی شدن و رواداری آن باید توسط تولیدکننده اظهار شود. مطابق بند 6-6-4 استاندارد  EN 15534-1 3 آزمونه

ادامه “استاندارد کامپوزیت­های چوب پلاست یا کامپوزیت­های الیاف طبیعی” را در بخش دوم مطالعه نمایید

[1]– Wood-polymer composites (WPC)

[2]– Natural fiber composites (NFC)

[3]– Non-structural

[4]– Perimeter protections

[5]– Handrails

[6]– Load beraing applications

[7]– Reprocessable materials

[8]– Recycable materials

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید