سابقه مشكل چوب پلاست شرکتGeoDeck

سابقه مشكل چوب پلاست شرکتGeoDeck


سابقه مشكل چوب پلاست شرکت GeoDeck

زمان نصب و در خواست هاي ضمانتي

سابقه مشكل چوب پلاست در دینا کم نمی باشد. تعدادي از درخواست هاي ضمانتي كه در اكتبر 2006 ثبت شد 1707 مورد بود ( جدول28.15 ). علي الخصوص  همه ي اينها با چوب پلاست های GeoDeck ساخته شده پيش از اكتبر 2003 متناسب هستند . اين مورد مي توانست توسط بررسي چوب پلاست های معيوب به طور مستقيم تثبيت شود ، وليكن ، بيشتر اين ها مهر تاريخ ساخت را از دست دادند . مهرها به طور معمول در طول نصب لمبه کوبی بريده شده بودند يا توسط چوب پلاست های ديگر روي لمبه کوبی پوشيده شد يا نابود شد يا نتوانست روي چوب پلاست های ديگر به دلايل مختلف يافت شود . تعجبي ندارد كه مالك لمبه کوبی نمي داند كه آن تخته ها چه زماني ساخته شده بودند . وليكن آسان تر است تا ياد بگيريم كه اين لمبه کوبی كي نصب شده بود و اين اطلاعات براي درخواست هاي ضمانتي از آن مورد نياز است .

به طور آشكاري قبل از اينكه يك درخواست ضمانتي ثبت شود ، چندين رويداد بايستي اتفاق بيافتد . در ابتدا آن تخته بايد در برخي از زمانهاي قبل  از خريداري ساخته شده باشد . در حالت هاي زيادي آن دوره ي زماني بين ساخت و نصب 2-1 سال و گاهي اوقات بيشتر از آن است پس يك فاصله ي زماني بايد بگذرد تا آن لمبه کوبی شروع به خرد شدن بكند .

بسته به منطقه ي جغرافيايي ممكن است بين چند ماه و يا چند سال اتفاق بيافتد . آن ممكن است هرگز اتفاق نيافتد  ، علي الخصوص  اگر لمبه کوبی پوشش داده شود يا در شمال واقع شده باشد . در نهايت گاهي اوقات بين وقتي كه مالك لمبه کوبی ذكر مي كند و وقتي كه او يك درخواست  ضمانتي را ثبت مي كند ، چيزي با لمبه کوبی اشتباه گرفته مي شود ، اتفاق مي افتد .

شكل 15.39 تعدادي از درخواست هاي ضمانتي در حال خرد شدن كلي كه متناسب اند با جايي كه در آن      لمبه کوبی نصب شده بود نشان مي دهد كل 1099 درخواست نشان داده مي شوند براي اينكه زمان نصب ثبت مي شود. تحليل درخواست نشان مي دهد كه زمان متوسطي بين نصب لمبه کوبی ناقص و درخواست مورد نظر 6.5± 3.13 ماه است . در اين صورت تقريبا” برابر با 13 ماه است . متوسط اين زمان همچنين 13 ماه است .

مي توان ديد كه بيشتر لمبه کوبی های ناقص در 2004 و2004 ( 88% كل درخواست هاي ضمانتي ) نصب شده بودند . چهار درصد كل لمبه کوبی های ناقص در 2005 نصب شده بودند .بر طبق فرمهاي درخواست ضمانتي برخي مالكان لمبه کوبی چوب پلاست های GeoDeck را 3-2 سال قبل از اينكه لمبه کوبی نصب شود ، خريداري كرده بودند . در آنجا فقط دوتا درخواست منفرد در2006 است .

تعداد كل درخواستهاي ضمانتي ثبت شد . در هر ماه كه لمبه کوبی ها نصب شده بودند . نمودار اطلاعات 1099 درخواست ضمانتي ثبت شد ه را نشان مي دهد كه تاريخ نصب لمبه کوبی گزارش شده بود.

تست هاي OIT كه از چوب پلاست های لمبه کوبی کامپوزیتی متعدد توسط كادانت كامپوزيت انجام شده بود اطلاعات پايه ي انبوهي را ارائه داده است كه بخشي از سيستم در خواست ضمانتي شان را به كار مي گيرد . در حالات زیادي اين شركت نمونه هاي لمبه کوبی های خوب ( دقيقا” نمونه هاي 20-10 ميلي گرم كه براي تستهاي OIT نياز مي شوند را جمع كرده است تا زمان مورد انتظار لمبه  کوبی ها را تعيين كند و اگرOIT  پايين بود ، شركت پيشنهاد كرده است كه لمبه کوبی سالم مورد اتهام را تعويض كنند  و براي خرد شدن آن منتظر نمانند اين شيوه مسئوليت مثبتي را از مالكان لمبه کوبی درخواست كرده است كه با اين كار يك فعاليت مثبتي را با شركت نقش داشته اند.

از 2004 كامپوزيت هاي كادانت و سپس كامپوزيت هاي LDI چوب پلاست های کامپوزیتی GeoDeck با يك دوام عالي ساخته مي شوند كه بايد شرايط آب هوايي ايالات متحده جنوبي مثلا آریزونا، تگزاس، لویزیانا، فلوریدا، کالیفرنیا و ديگري را براي 20 سال يا بيشتر تحمل كند .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید