کتاب چوب پلاست

کتاب چوب پلاست


کتاب چوب پلاست

مقدمه مترجم

کتاب چوب پلاست مطالعه و آغاز توليد چندسازه چوب پلاستيك، حدود سه دهه بيشتر قدمت ندارد، اما قابليت جايگزيني اين محصول در موارد متعددي از كاربردهاي چوب ماسيو، تنور اين نوع چندسازه را در مقياس جهاني خيلي داغ كرد، به اصطلاح نقل مجلس اقشار دست اندركار مصالح ساخت و ساز و سرمايه گذاران توليدهاي صنعتي شد.

در اين قشرها افراد شرح و تفسير مزيت هاي چندسازه هاي چوب پلاستيك را داشتند و دارند، در حالي كه راجع به ظرافت فناوري توليد اين نوع چندسازه و عملكرد آن در كاربردهاي ميداني اطلاعات مفصلي ندارند. در كشورهاي صنعتي غرب، به ويژه ايالات متحده آمريكا، توليدكنندگان تجاري چندسازه چوب پلاستيك در عمل پي بردند كه فناوري ساخت اين چندسازه زمينه وسيعي اي براي توسعه دارد و بايد به تحقيق و توسعه مربوط بهاي كافي داد و آرايش تيم پژوهشگران را از متخصصان علوم مرتبط تدارك ديد و اين طور هم عمل كردند و در توليد علم در اين زمينه موفقيت هاي چشمگيري كسب كردند.

اهميت شناخت از به اصطلاح”فوت كوزه گري“ در كار توليد چندسازه با كيفيت برتر، رقابت بين توليدكنندگان را در بازار فروش، پيش آورد و كسي حاضر به انتشار واقعيت ها در يافته هاي خود در رسانه هاي تجاري نبود و نيست.

توليدكنندگان مقياس انبوه، به تجربه دريافته اند كه بين مشاهدات آزمايشگاهي شان و دنياي واقعي كاربردهاي مصالح چند سازه هاي چوب پلاستيك، به يك پل ارتباطي نياز است. در دستيابي به راه رفع – اين نياز، جمع آوري مشاهدات ميداني روي عملكرد چندسازه و مرجوعي هاي آن، ضرورت پيدا كرد و مورد پيگيري هم قرار گرفت، اما نتايج در همان حد مقاله ها در كنفرانس ها و سمپوزيوم ها، به صورت پراكنده منتشر شدند.

مؤلف كتاب حاضر، آقاي Anatole A. Kelyosov در مقدمه ابراز مي كند كه مديريت قسمت تحقيق و توسعه شركت توليدكننده عمده اي (ابتدا نام Thermo Fibergen را داشت)، سپس به چند سازه هاي Kadant و بعد به چندسازه هاي LDI تغيير نام داد( را به عهده داشته است و تجربه هاي فراز و نشيب شركت را در اختيار دارد و قسمت تحقيق و توسعه شركت تمام اجزاي لازم توليد علم مربوط را با فراخواندن كارشناسان زمينه هاي مرتبط، براي وي و همكارانش فراهم آورده بود.

افزون بر اين، وي اظهار كرده است كه تجربه هاي علمي زمينه هاي شيمي و بيوشيمي را دارد و به كسب تجربه در مهندسي، تنش و كرنش، علم مواد و تمركز روي اولويت هاي بازار مصرف، توليد و حل مشكلات و انتقال اين موارد را به قسمت تحقيق و توسعه هم پرداخته است و تصميم گرفته است كه تجربه هاي خود را با ديگران در ميان بگذارد، ديگراني بيشتر از افرادي كه در جلسات حرفه اي يا در كنفرانس ها و سمپوزيوم ها طرف گفت و شنود هستند.

كتاب كليوسوف بر مواد چند سازه چوب پلاستيك و خواص و رفتارشان تأكيد دارد، نه روي توليدشان. – مطالب كتاب در هفده فصل با عنوان هايي ارائه شده اند كه به طور قطع تعيين كننده زيبايي، خواص، عملكرد و دوام فراورده هاي چندسازه چوب پلاستيك و فراورش پذيري ماده آن هستند.

مؤلف در مورد – ماشين ابزار توليد چند سازه هاي چوب پلاستيك مطلبي را مطرح نكرد، چون كتاب هاي متعددي در زمينه – ماشين ابزار صنعت پلاستيك نوشته شدند و تفاوت عمده اي بين اين ماشين ابزار و سخت افزار چوب پلاستيك وجود ندارد. در زمان انتشار اين كتاب (نوامبر 2007 ) نسخه ديگري كه همه مطالب آن را در بر داشته باشد، وجود نداشت. در سال 2008 جمعي از مؤلفان كتابي با همين عنوان كه توسط K. Oksman و Sain . M ويرايش شده بود منتشر كردند و در آن به تشريح ابزار فراورش ماده چند سازه هم پرداخته اند.

جامعيت مطالب كتاب حاضر مي تواند كارشناسان دست اندركار صنعت چوب پلاستيك، پژوهشگران و  دانشجويان تحصيلات تكميلي در ايران را براي توليد علم در فراوري مواد بومي چندسازه چوب پلاستيك، ياري دهد و همين انگيزه ترجمه اين كتاب را به فارسي فراهم آورده است و اميد است مفيد واقع شود.

در معرفي كتاب و مؤلف آن (به زبان اصلي) گفته شده است:

راهنمايي جامع و عملي چند سازه چوب پلاستيك و خواص آن ها – اين نخستين كتابي است كه مباني اصلي زير بناي توأم )مخلوط يا تركيب مواد چندسازه چوب پلاستيك (چوب پلاست ( چوب پلاست (WPC))) و عملكرد ميداني آن ها را ارائه مي كند. اين راهنما با تمركز روي ويژگي هاي چوب پلاست ( چوب پلاست (WPC)) ، به جاي توليدشان، بين پژوهش هاي آزمايشگاهي و آزمون خواصي را كه مواد چوب پلاست ( چوب پلاست (WPC)) در كاربردهايي چون سكوها، جان پناه، پايه حصاركشي و موارد عام ديگر از خود نشان مي دهند، ارتباط برقرار مي كند. اين راهنما با مثال هاي مهم و مطالعات موردي، به راهنمايي هاي زير مي پردازد:

 

  • تشريح توأم هاي مواد چوب پلاست ( چوب پلاست (WPC)) ، همراه با پلاستيك هاي گرما نرم، الياف سلولزي، مواد معدني، افزودني ها و خواص آن ها
  • بحث خواص مكانيكي، مقاومت بيولوژيكي، جذب آب، اشتعال پذيري، مقاومت به سر بودن، انبساط وانقباض حرارتي، حساسيت به اكسايش و نور خورشيد و خواص رئولوژيكي مذاب هاي داغ چوب پلاست ( چوب پلاست (WPC))
  • بحث موضوع هاي تعيين كننده زيبايي، خواص، عملكرد و دوام فرآورده هاي چوب پلاست ( چوب پلاست (WPC))
  • مقايسه روش ها و عمل هاي مختلف ASTM كه براي خواص ويژه كاربرد دارند

اين كتاب مرجع جامعي براي دانشمندان، منهدسان و پژوهشگراني كه با چند سازه چوب پلاستيك در – پلاستيك و پلي مر كار مي كنند، علم مواد، ميكروبيولوژي، رئولوژي، فناوري پلاستيك، منهدسان شيمي و همين طور منبع برتر آموزشي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در اين زمينه ها است. همچنين براي عرضه كنندگان و توليدكنندگان چوب پلاست ( چوب پلاست (WPC)) منبعي بسيار خوب و براي توسعه دهندگان، مسكن سازان و معماران دورنمايي كه مي خواهند راجع به چندسازه هاي چوب پلاستيك و عملكرد ميداني شان بيشتر بدانند، – راهنمايي آماده مي باشد. دكتر Anatole A. klyosov معاون تحقيق و توسعه شركت پيشين چند سازه ها Kadant بود. هشت سال در دانشگاه هاروارد بيوشيمي تدريس كرد. در حال حاضر پژوهشگر ارشد شركت Pharmaceuticals است. حدود 300 مقاله داوري شده تخصصي و تعدادي كتاب به چاپ رساند و 35 اختراع ثبت شده دارد.

فصول و عناوین بخش های مختلف این کتاب به شرح زیر می باشد:

فهرست مطالب

فصل 1

پيش گفتار – چشم انداز: چندسازه‏هاي چوب پلاستيك

محدوديت‏هاي قيمت گذاري  چوب پلاست (WPC)

چوب پلاست (WPC) – نوع و توليد كنندگان

مقاومت خمشي

مدول خمشي و تغيير مكان

تخته‏هاي كف‏پوش

تخته‏هاي راه‏پله

انبساط و انقباض حرارتي

همكشيدگي

اعداد دماپايۀ همكشيدگي تخته‏هاي چندسازه چگونه به‏دست مي‏آيند؟

مقاومت به سر (ليز) بودن

جذب آب، واكشيدگي و كمانش

تخريب بیولوژیکی

مقاومت به موريانه

شعله پذيري

اكسيده و خرد شدن

اكسايش نوري و خرد شدن

محصول  چوب پلاست (WPC)

نظر عام: استقبال عام

وسعت بازار  چوب پلاست (WPC) و نوسان‏ها

رقابت در بازار  چوب پلاست (WPC)

مسايل حل يا نيمه حل شده تحقيق و توسعه (R&D)

 

فصل 2

تركيب تخته كف‌پوش چندسازه  چوب پلاست (WPC)

پلاستيك‏هاي گرما‌نرم

مقدمه

پلي اتيلن

پلي اتيلن با دانسيته كم (LDPE)

پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE)

پلي پروپيلن

پلي وينيل كلرايد

اكريلونيترويل – بوتادين – استايرين كوپلي مر (ABS)

نايلون 6 و پلي آميدهاي ديگر

نتيجه­گيري

ضميمه

ضميمه

883 D ASTM واژگان استاندارد پلاستيك‏ها

ASTM D1784 آيين‌نامه‏هاي تركيب‏هاي صلب پلي (وينيل كلرايد) PVC و تركيب‏هاي كلرينه پلي (وينيل كلرايد) (CPVC).

ASTD D1972 استاندارد علامت گذاري فراورده‏هاي ژنريك پلاستيك.

ASTM D4066 سيستم طبقه بندي استاندارد براي مواد تزريقي و اكستروژن نايلون

(PA)

ASTM D4101 آيين نامه استاندارد مواد تزريقي و اكستروژن پلي پروپيلن

ASTM D 4216 آيين نامه استاندارد پلي (وينيل كلرايد) (PVC) صلب و PVC مرتبط و پلي (وينيل كلرايد كلرينه) (CPVC) (تركيب مصالح سازه‏اي)

ASTM D 4673 آيين نامه استاندارد رده بندي براي پلاستيك‏هاي اكريلونيتريل – بوتادين – استايرن (ABS) و  آلياژهاي مواد قالبي و اكستروژن.

ASTM D4976 آيين نامه استاندارد مواد قالب و اكستروژن پلاستيك‏هاي پلي اتيلن

ASTM D5203 آيين نامه استاندارد پلاستيك‏هاي پلي اتيلن بازيافتي براي قالب و اكستروژن.

ASTM D 6263 آيين نامه استاندارد براي شمش‏ها و ميله‏هاي اكسترود از PVC صلب و كلرينه (CPVC) .

ASTM D6779 . آيين طبقه بندي براي مواد قالب و اكستروژن پلي آميد (PA).

 

فصل 3

تركيب چندسازه‌هاي چوب – پلاستيك

پركننده‌هاي ليگنوسلولزي

مقدمه

تاريخچه پركننده‌هاي سلولزي در  چوب پلاست (WPC) در ثبت اختراع‌های ايالات متحده

آغاز  چوب پلاست (WPC): مواد گرماگير

سلولز عامل مقاوم سازي در مخلوط با پلاستيك گرماگير

بهینه سازی خواص مکانیکی و دیگر خواص  چوب پلاست (WPC)

بهينه‌سازي پركننده با ماتريس زمينه (پلي‌مر): جفت‌كننده

پلاستيك‌هاي برتر از HDPE در چندسازه چوب- پلاستيك

بلغوره توام سلولز- پلي‌اولفين

چندسازه مجوف چوب- پلاستيك

چندسازه‌هاي زيست  تخريب پذير چوب- پلاستيك

خواص كلي الياف ليگنو سلولزي به‌عنوان پركننده

اثرات مضر ليگنين‌

اثرات مضر همي سلولز، انفجار بخار

ضريب نما

دانسيته جرم (جرم در واحد حجم)

سطح ذره

رطوبت، توان جذب آب

توان ‌پركننده در جذب روغن

آتش‌گيري

اثر روي خواص مكانيكي چندسازه

اثر روي رنگ باختگي و دوام پلاستيك‌ها و چندسازه‌ها

اثر روي گرانروي مذاب داغ

اثر روي همكشيدگي قالب

الياف چوب

آرد چوب

خاك اره

پوسته شالي

VOC از پوسته شالي

الياف بلند طبيعي

پساب كاغذسازي

بيوداك Biodac

VOCاز بيوداك

 

فصل 4

ترکیب چندسازه­های  چوب پلاست (WPC)

پرکننده­های معدنی

مقدمه

خواص کلی پرکننده­های معدنی

ترکیب شیمیایی

ضریب لاغری (ضريب نما)

دانسیته(جرم ویژه)

اندازه ذره

شکل ذره

توزیع اندازه ذره

سطح ذره

رطوبت­- توان جذب آب

توان جذب روغن

خواص کندسوزکنندگی

اثر روی خواص مکانیکی چندسازه

اثر روی گرانروی مذاب داغ

اثر روی همکشیدگی قالب

خواص حرارتی

رنگ :خواص نوری

اثر روی رنگ باختگی و دوام پلاستیک­ها و چندسازه­ها

سلامتی و ایمنی

پرکننده­ها

کربنات کلسیم(CaCO3)

تالک

بيوداك(مخلوطي از پركننده­هاي سلولزي و معدني)

سيليس  SiO2

خاك رس كائولين(Al2O3.2SiO2.2H2O)

ميكا

سيليكات كلسيم(ولاستونيت)( (CaSiO3

پشم شيشه

خاكستر سبك

دوده

پركننده­هاي نانو و نانو چندسازه­ها

نتيجه­گيري

 

فصل 5

تركيب چند سازه‏هاي  چوب پلاست (WPC): سازگار كننده‏ها

مقدمه

چرا چنين عملي؟

مروري كوتاه بر فصل

پلي اولفين‏هاي پيوند شده

متابلن A3000 TM (اكريليك تغيير يافته پلي تترا فلورواتيلن، PTFE)

جفت كننده‏هاي ديگر

ارگانوسيلان‏ها (6020 Dow Corning Z- ، 172- Momentive A و سايرين).

اثر جفت كننده‏ها روي خواص مكانيكي  چوب پلاست (WPC) – مشاهدات تجربي

مكانيسم اثرات پيوند عرضي، جفت كننده و يا سازگار كننده

مطالعات اسپكتروسكپي

مطالعات رئولوژيكي

مطالعات سينتيك (جنبشي)

ملاحظات ديگر

اثر سازگار يا جفت كننده‏ها روي خواص  چوب پلاست (WPC) – خلاصه

اثر روي مدول خمشي و كششي

اثر روي مقاومت كششي و خمشي

اثر روي جذب آب

نرم يا روان كننده‏ها، سازگاري و غير سازگاري با جفت كننده

 

فصل 6

دانسيته (جرم ويژه) چند سازه‏هاي چوب و پلاستيك و اثر آن در خواص  چوب پلاست (WPC)

مقدمه

اثر دانسيته  چوب پلاست (WPC)

اثر روي مقاومت و مدول خمشي

اثر روي اكسيد شدن و تخريب

اثر روي شعله پذيري، اشتعال، انتشار شعله

اثر روي رطوبت و جذب آب

اثر روي آلودگي ميكروبي و تخريب ميكروبي

اثر روی همکشیدگی

اثر روي ضريب اصطكاك (ضريب ليزي)

دانسيته مقطع عرضي پروفيل تو خالي  چوب پلاست (WPC)

دانسيته‏ها و وزن چند نوع تخته كف‏پوش چوب پلاستيك تجاري.

تعيين دانسيته چند سازه‏هاي چوب پلاستيك به روش شناوري.

آزمون‏هاي تاكيد ASTM براي تعيين جرم ويژه (دانسيته).

ASTM D6111 روش آزمون استاندارد تعيين دانسيته توده و جرم ويژه چوب پلاستيك و پروفيل با جابه­جايي

ASTM D792 آزمون استاندارد براي دانسيته و جرم ويژه پلاستيك‏ها با جابه‏جايي.

ASTM D1505 آزمون استاندارد براي دانسيته پلاستيك با تكنيك گراديان

ASTM D1622 روش استاندارد براي دانسيته ظاهري پلاستيك‏هاي سلولي.

ASTM D 1895 روش‏هاي آزمون استاندارد براي دانسيته ظاهري، فاكتور توده و رواني مواد پلاستيك

 

فصل 7

مقاومت خمشی (MOR) و مدول خمشی (MOE) مواد و پروفیل‏های چندسازه‏ای

مقدمه

تعاریف بنیادین و معادله‏ها

مقاومت خمشی:

مدول‏های خمشی:

تغییر مکان:

ممان اینرسی:

توصیه‏های ASTM

790 ASTM D روش‏های آزمون استاندارد برای خواص خمشی پلاستیک‏های ساده و مقاوم‏سازی شده و مواد عایق الکتریکی.

6109 ASTM D روش‏های آزمون استاندارد برای خواص خمشی چوب پلاستیکی مقاوم سازی شده و غیر آن

6272ASMT D  «روش‏های آزمون استاندارد برای خواص خمشی پلاستیک‏های ساده و مقاوم‏سازی شده و مواد عایق الکتریکی با چهار نقطه بارگذاری»

خواص خمشی تخته‏های کف‏پوش چندسازه‏ای.

خواص خمشی تخته‏های کف‏پوش چندسازه‏ای.

واحدهای انگلیسی و SI.

بار متمرکز در وسط دهانه (سه نقطه‏ای)

بارگذاری چهارنقطه‏ای، در یک سوم طول دهانه.

مقاومت خمشی تخته کف‏پوش چندسازه

مقاومت خمشی یک ماده چندسازه اما پروفیل‏های مختلف

مقایسه بارگذاری در وسط دهانه و یک سوم دهانه (چهارنقطه‏ای)

بارگذاری چهارنقطه‏ای (یک چهارم دهانه).

بارگذاری گستردة یکنواخت

اثر دما روی خواص خمشی مواد چندسازه

اثر HDPE تجارتی در مقاومت خمشی تخته چندسازه

اثر دانسیتة جرم ماده چندسازه در مقاومت خمشی

مقاومت خمشی HDPE خالص و پلاستیک‏های دیگر و مقایسه با  چوب پلاست (WPC)

تخته چندسازه برای راه‏پله

مدول خمشی تخته کف‏پوش چندسازه

بارگذاری چهارنقطه‏ای در یک سوم دهانه.

مدول خمشی تخته چندسازه کف‏پوش

مدول خمشی مواد و پروفیل چندسازه.

مدول خمشی یک چندسازه در پروفیل‏های مختلف (توپر و توخالی)

مقایسه بارگذاری سه‏نقطه‏ای و چهارنقطه‏ای در یک سوم دهانه

بارگذاری چهارنقطه‏ای در یک چهارم دهانه

بارگسترده یکنواخت

برف روی سکو

اثر دما بر مدول خمشی چندسازه‏ها

اثر HDPE تجاری بر مدول خمشی چندسازه‏ها

اثر جرم ویژه بر مدول خمشی

اثر مقدار پلاستیک بر مدول خمشی  چوب پلاست (WPC)

تغییر مکان مواد چندسازه‏ای- مطالعه موردی

تغییر مکان و لنگر وارد بر دیوار اکوستیک زیر بار باد

تغییر مکان تخته حصارکشی

تغییر مکان کف‏پوش زیر وان آب گرم

تغییر مکان تخته کف‏پوش پر شده از آب گرم

تغییر مکان و کریپ تخته کف‏پوش چندسازه

سیستم‏های جان‏پناه

مقاومت خمشی و برشی توأم (آزمون سریع)

مقایسه مدل ریاضی با تخته چندسازه‏های معمولی و تغییر یافته

 

فصل 8

مقاومت‏هاي فشاري و كششي و مدول پروفيل‏هاي چند سازه‏اي

مقدمه

تعاريف بنيادي و معادلات

توصيه‏هاي ASTM

ASTM D638 آيين­نامه روش‏هاي آزمون براي خواص كششي پلاستيك‏ها.

ASTM D 5083 «روش‏هاي آزمون تعيين خواص كششي پلاستيك‏هاي گرماگير مقاوم

سازي شده، با آزمونه‏هاي داراي لبه راست.

ASTM D 695 روش آزمون استاندارد براي خواص فشاري پلاستيك‏هاي صلب

مقاومت كششي مواد چند سازه

مدول الاستيسته كششي مواد چند سازه

مدول الاستيسيته فشاري مواد چند سازه

 

فصل 9

همكشيدگي خطي چند سازه چوب پلاستيك اكسترود شده

مقدمه

مقدار همكشيدگي

اثر دانسيته (جرم ويژه)  چوب پلاست (WPC) روي همكشيدگي آن

اثر رژيم اكستروژن روي همكشيدگي

بازپخت تخته‏هاي چند سازه

خسارت‏هاي تضمين – تخته چند سازه‏هاي GeoDeck

 

فصل 10

انبساط و انقباض حرارتي تخته‏هاي چندسازه: ضريب خطي انقباض و انبساط حرارتي

مقدمه

ضريب خطي انبساط و انقباض

احتياط‏هايي در كاربردهاي ضرايب انبساط و انقباض

آزمايش‏هاي توصيه شده ASTM براي تعیين ضريب خطي انقباض و انبساط حرارتي

ASTM D696- روش آزمون براي انبساط خطي پلاستيك‏ها بين oC30- و oC 30 انبساط­سنج

ASTM D6341 روش استاندارد آزمون تعيين ضريب خطي انبساط حرارتي چوب

پلاستيكي و شكل آن‏ها بين oC 4/34- تا oC60.

ASTM E 228 روش آزمون استاندارد براي انبساط حرارتي مواد جامد با انبساط سنج

ضريب خطي انبساط و انقباض حرارتي چند سازه چوب پلاستيك – اثر پركننده و سازگار كننده.

 

فصل 11

مقاومت به سر بودن و ضريب اصطكاك تخته چند سازه

مقدمه

تعاريف

مقاومت به سر بودن پلاستيك‏ها

مقاومت به سر بودن سكوي چوبي

مقاومت به سر بودن سكو با تخته  چوب پلاست (WPC)

آزمون‏هاي توصيه شده ASTM براي تعيين ضريب اصطكاك استاتيكي

ASTM D2047 – روش آزمون استاندارد ضريب اصطكاك استاتيكي سطوح كف، داراي اندود پوليش و اندازه‏گيري با ماشين “James”.

ASTM F 1679 روش استاندارد به‏كار بردن برخورد متغير تريبومتر (VIT)

مقاومت به سر بودن با روش صفحه مايل

اثرات فرمول توأم تخته‏هاي چند سازه روي مقاومت به لغزش: افزاينده ليزي

 

فصل 12

جذب آب توسط مواد چندسازه­ای و اثرهای مرتبط

مقدمه

توزیع آب جذب شده نزدیک سطح و در توده مواد چندسازه

اثر مواد معدنی پر کننده روی جذب آب

واکشیدگی( عدم ثبات ابعاد)، توسعه فشار و کمانش

جذب آب، كوتاه مدت و دراز مدت

توصیه­­های ASTM

570 D  ASTM «روش­های آزمون استاندارد جذب آب پلاستیک­ها»

1037 ATSM D «روش­های آزمون استاندارد ارزیابی خواص پانل­های تخته خرده چوب و فیبر»

2842 ASTM D “روش­های آزمون جذب آب پلاستیک­های صلب سلولی”

آیین­نامه 7032D استاندارد ASTM “برای تدوین رده­بندی عملکرد تخته­های چندسازه سکو و جان­پناه”

اثر مقدار سلولز در چندسازه روی جذب آب

اثر دانسیته تخته چندسازه در جذب آب

اثر جذب آب روی مقاومت و مدول خمشی

مقاومت به یخ زدن- باز شدن یخ

اثر دانسیته تخته روی مقاومت به یخ­زدن- باز شدن یخ- مطالعه موردی

اثر دانسیته و هوا­دیدگی روی مقاومت به یخ زدن- باز شدن یخ، مطالعه موردی

اثر دوره­های تکراری یخ زدن- باز شدن یخ

مقایسه جذب آب چند نوع تخته  چوب پلاست (WPC) موجود در بازار

 

فصل 13

تخریب بیولوژیکی چندسازه‏های  چوب پلاست (WPC)- نقاط سیاه روی سطح- مقاوم به کپک

مقدمه

اثرهای بیولوژیکی چندسازه  چوب پلاست (WPC)

کپک و اسپورها

رطوبت و تهویه: رطوبت بحرانی

قارچ‏های عامل پوسیدگی چوب

میکروب‏کش‏ها و مقاومت به کپک

مواد حفاظتی برای چوب

CCA

ACQ

PCP (مشاهدات آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا)

کرئوزوت (مشاهدات آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا)

فعالیت میکروارگانیسم‏ها در تخریب و باختگی مواد چندسازه‏ای

کپک‏ها

کپک سیاه

خزۀ سیاه

مطالعۀ موردی 1- باختگی با رنگ‌دانه‏های بیولوژیکی

مطالعه موردی 2- کف‏پوش سکو محیط کشت کپک

مطالعۀ موردی 3- کپک سیاه به‏علت دانسیتۀ کم چندسازه و رطوبت بالا

هجوم قارچی در چندسازۀ  چوب پلاست (WPC)

شرایط مورد نیاز برای رشد قارچ روی چوب و چندسازه‏های چوب- پلاستیک

حساسیت و مقاومت مواد چندسازه به تخریب بیولوژیکی: مثال‏ها

آزمون‏های ASTM برای رشد و تخریب بیولوژیکی چندسازه  چوب پلاست (WPC)

ASTM D1413 آزمون استاندارد مواد حفاظتی چوب (آزمایشگاهی کشت- بلوک و خاک)

مثال:ها: چوب

مثال‏ها: چندسازه‏های چوب- پلاستیک

2017ASTM D «روش استاندارد آزمون تسریع شدۀ آزمایشگاهی مقاومت طبیعی گونه‏های چوب به پوسیدگی»

2180ASTM E «روش آزمون استاندارد تعیین فعالیت مواد ضدقارچ به‏کار رفته در مواد پلی‏مری یا آب‏گریز»

ASTM G21 «روش استاندارد تعیین مقاومت به‏پوسیدگی پلی‏مرهای سنتزی»

اثرهای فرمول‏بندی  چوب پلاست (WPC) روی حساسیت و مقاومت چندسازه‏ها به تخریب بیولوژیکی

سموم به‏کار رفته در چندسازه‏های  چوب پلاست (WPC)

بورات روی

متابورات باریم، بوزان

فولپت، فانجیترول 11، اینترسید TMP (کربوکسیماید)

کلروتالونیل (تتراکلرو ایزوفتالونیتریل)، نئوساید 960

OBAP، اینترساید ABF، وینیزن BP5-5

OIT، DCOIT، اکتیلینون، میکروچک، اینترساید OBF

پریتیون روی، اومادین روی، اینترساید ZNP، مرکاپتوپیریدین مشتق از روی

تیابندازول، ایرگاگوارد 3000 F، 360-MK، TBZ

میکروب‏کش‏ها: مشاهدات آزمون تسریع شدۀ آزمایشگاهی و میدانی

 

فصل 14

شعله‌پذیری و رده‌بندی آتش‌سوزی چند سازه‌های  چوب پلاست (WPC)

مقدمه

شعله‏پذیری چوب

اشتعال مواد چندسازه

شاخص‏های انتشار شعله و رده‏بندی آتش‏‏سوزی مواد چندسازه

اثر پرکننده‏های معدنی بر شعله‏پذیری

دود و گازهای سمی و شاخص توسعۀ دود

کندسوزکننده‏ها برای پلاستیک‏ها و مواد چندسازه

کندسوزکننده‏ها در پلاستیک

محدودیت یا ممانعت از کندسوزکننده‏های برم‏دار شده

کندسوزکننده‏های کلردار

کندسوزکننده‏ها در چندسازه‏های  چوب پلاست (WPC)

ذرات نانو به‏عنوان کندسوزکننده‏ها

توصیه‏های ASTM

635ASTM D «روش آزمون استاندارد برای سرعت سوختن و یا انتشار و مدت سوختن پلاستیک در وضعیت افقی»

1929 ASTM D «روش آزمون استاندارد برای تعیین دمای اشتعال پلاستیک‏ها»

84 ASTM E «روش آزمون استاندارد ویژگی‏های سوختن سطحی مصالح ساختمانی»

1354 ASTM E «روش آزمون استاندارد برای رده‏بندی گرما و دود قابل رویت در مواد و فرآورده‏ها با استفاده از کالری‌متر مصرف اکسیژن»

E 662 «روش آزمون استاندارد برای دانسیته ظاهری دود برخاسته از مواد جامد»

عملکرد تخته‏ها و سکوهای چندسازه در آتش‏سوزی

فصل 15

تخريب اكسايشي حرارتي و نوري و دوام مصالح ساختماني چندسازه‌اي

مقدمه :طول عمر پلاستيك‌ها و چندسازه‌هاي پلاستيك پايه : مثال‌ها

راديكال‌هاي آزاد پراكسيد از كجا مي‌آيند؟

ميانگين وزني، ميانگين عددي و ميانگين ویسكوزيته وزن مولكولي

عوامل تشديد تخريب اكسايشي چندسازه‌ها

دانسيته (جرم ويژة) چندسازه

تعيين نيمه عمر تخته چندسازه سكو در دمايي مشخص

دما

تعيين ضريب دما براي تخته‌ سكوي  چوب پلاست (WPC) ناشي از تخريب اكسايشي

تعيين انرژي فعال‌سازي و ضريب دما براي تخريب اكسايشي تخته  چوب پلاست (WPC)

ساختار فيزيكي و شيميايي پليمر

سابقه پلاستيك (بكر يا بازيافتي)

نوع و مقدار الياف سلولزي

نوع و مقدار پركننده‌هاي معدني

وجود تنش

وجود كاتاليزرهاي فلزي

وجود رطوبت

ضد اكسايش‌ها و مقدارشان

تابش خورشيد (نور UV)

مقدار افزودن بازآسياب

توصيه‌هاي ASTM

آزمون‌هاي ASTM براي زمان اكسايش القایی

3895 ASTM ، روش آزمون استاندارد براي زمان القاي اكسايش پلي اولفين‌ها با حرارت‌سنج اسكن ديفرانسيلي

5885ASTM D. روش آزمون استاندارد زمان القاي اكسايش پلي اولفين ژئوسنتيك با فشار بالا گرماسنج اسكن ديفرانسيلي

آزمون‌هاي ASTM براي تعيين ضد اكسايش‌هاي فنلي در پلاستيك‌ها

1996 ASTM D. آزمون استاندارد تعيين ضد اكسايش‌هاي فنلي و افزودنی ‌هاي لغزشي اروكاميد در پلي اتيلن با دانسيتة كم با استفاده از كروماتوگرافي سيال.

5524ASTM D . آزمون استاندارد تعيين ضد اكسايش‌ها و افزودني‌هاي اروكاميد اسليپ در HDPE  با استفاده از كروماتوگرافي سيال.

5815ASTM D. روش آزمون استاندارد تعيين ضد اكسايش‌ها و افزودني‌‌هاي اروكاميد اسليپ در LLDPE با استفاده از كروماتوگرافي سيال.

6042ASTM D آزمون استاندارد براي تعيين ضد اكسايش‌هاي فنلي و افزودني‌هاي لغزش از اروكاميد در فرمول‌هاي همو پلي‌مر پلي پروپيلن با استفاده از كروماتوگرافي سيال.

6953ASTMD آزمون استاندارد براي تعيين ضد اكسايش‌ها و افزودني‌هاي لغزشي از اروكاميد در پلي اتيلن با كروماتوگرافي سيال.

3012ASTM D روش استاندارد براي ثبات اكسيد حرارتي پلي پروپيلن با چرخش آزمونه دراون.

5510ASTM D. روش آزمون استاندارد براي كهنگي پيش حرارتي پلاستيك‌هاي تخريب‌پذير با اكسايش.

دماي سطح تخته چند سازه و سيستم جان پناه

طول عمر تخته‌هاي GeoDeck   بدون ضد اكسايش در نواحي مختلف ايالات متحده

تخريب اكسايشي و خرد شدن تخته‌هاي GeoDeck – سابقة مورد و اصلاح مسئله

جرم ويژه، تخلخل و خواص مكانيكي GeoDeck قبل از پيدا شدن مسئله

بر آمدن مسئله

جرم ويژه تخته‌هاي GeoDeck پيش از اكتبر 2003

اصلاح مشكل خرد شدن

ضميمه : روش آزمون زمان اكسيد شدن القايي مواد چند سازة پر شده با حرارت سنج اسكن ديفرانسيلي

مطالعات موردي

سكوهاي GeoDeck در آریزونا

سكوهاي GeoDeck در ماساچوست

فراخوان داوطلبانه GeoDeck

 

 

فصل 16

اکسایش نوری و رنگ باختگی مصالح ساختمانی چندسازه‏ای

مقدمه

رنگ‏باختگی چگونه اندازه‌گیری می‏شود

رنگ باختگی: چند تعریف مقدماتی

رنگ‏ باختگی تخته‏های چندسازه و خرد شدن‏شان به‏علت اکسایش

عوامل تسریع یا کند کنندۀ رنگ باختگی چندسازه

دانسیتۀ چندسازه

دما

جذب کننده‏های UV و مقدارشان

رنگدانه‏ها و مقدارشان

ضداکسایش‏ها و مقدارشان

سابقۀ پلاستیک (بکر، بازیافت)

اثرات رطوبت در چندسازه‏ها

مقدار و نوع الیاف سلولزی پرکننده

چندسازه‏های اکسترود شده و قالب تزریقی

توصیه‏های ASTM

آیین‏نامه 2565 ASTM D «اقدام استاندارد برای قراردادن در معرض آرک- گزنون پلاستیک‏ها به‏منظور کاربرد در هوای آزاد»

آیین‏نامه 1435ASTM D «روش استاندارد برای هوادیدگی پلاستیک‏ها در هوای آزاد»

آیین‏نامه 4329ASTM D «روش استاندارد برای اشراف به UV فلورسان»

آیین‏نامه 4364 ASTM D «روش استاندارد برای آزمون عملکرد هوادیدگی تسریع شده پلاستیک‏ها در هوای آزاد با نور متمرکز خورشید»

آیین‏نامه 4459ASTM D «روش استاندارد برای اشراف به آرک- گزنون پلاستیک‏ها به‏منظور کاربردهای داخلی»

آیین‏نامه 5071ASTM D «روش استاندارد برای پلاستیک‏های نور تخریب‏پذیر در دستگاه آرک- گزنون»

آیین‏نامه 5208ASTM D «روش اشراف پلاستیک‏های نور تخریب‏پذیر به فلورسان UV»

آیین‏نامه 5272 ASTM D «آزمون پلاستیک‏های نور تخریب‏پذیر در معرض هوای آزاد»

آیین‏نامه 155ASTM G «روش استاندارد در معرض نور دستگاه آرک- گزنون مواد غیرفلزی»

ضمیمه:

فصل 17

رئولوژي و انتخاب پلاستيك براي مواد چند سازه

مقدمه

رئولوژي پلاستيك خالص و پر شده، مواد چند سازه و بازآسياب شده

تعاريف و معادلات بنيادين:

سرعت برشي، تنش برشي، ويسكوزيتۀ برشي، ويسكوزيتۀ ديناميكي، ويسكوزيته ظاهري، ويسكوزيته حدي.

اثر رقيق شدن برشي و شاخص رفتار تواني

سرعت حجمي جريان و گراديان فشار در طول مويين

پديده لغزش در جدارها

اصلاح Rabinowitsch

توصيه‌هاي ASTM در زمينه رئومتري مويين

04-1238 ASTM D- آزمون استاندارد سرهاي جريان مذاب پلاستيك‌هاي گرمانرم با پلاستومتر اكستروژن.

02-3835ASTM D، روش آزمون استاندارد تعيين خواص مواد پلي‌مر با رئومتر مويين

03-5422ASTM D، روش آزمون استاندارد تعيين خواص پلاستيك‌هاي گرمانرم با رئومتر مويين ماردوني

توصيه‌هاي ASTM در زمينه رئومتري چرخشي

01-4440ASTM D. روش آزمون پلاستيك‌ها: خواص مكانيكي ديناميك رئولوژي مذاب

01-4065ASTM D. اقدام استاندارد براي پلاستيك‌ها: خواص مكانيكي ديناميكي: تعيين و گزارش روش‌ها

مشاهدات عام

پلاستيك‌هاي خالص

وزن مولكولي پلي‌اتيلن‌ها و ويسكوزيته مذاب داغ آن‌ها

اثر دما روي ويسكوزيته

شاخص رفتار تواني چند پلاستيك خالص

شاخص رفتار تواني و توزيع وزن مولكولي

مواد چندسازه

رئولوژي پلاستيك‌هاي پر شده و چندسازه‌هاي چوب پلاستيك

پركننده ويسكوزيته ديناميكي را افزايش مي‌دهد

ويسكوزيته و شاخص رفتار تواني مواد چندسازة چوب و پلاستيك

مشاهدات ويسكوزيته ديناميكي و ویسکوزیته برشی پايدار

رئومتر مويين و اكسترودر با هم همخواني دارند؟

واكشيدگي محصول اكسترود

رئولوژي زمينه‌هاي تقريباً رصد نشدة چندسازه و پلاستيك

اثر اندازه ذره پركننده روي رئولوژي  چوب پلاست (WPC)

اثر جفت‌كننده‌ها، روان‌كننده‌ها و افزودني‌هاي فرآوري پلي‌مر

مختصري در مورد افزودني‌هاي فرآوري پلي‌مر (PPAs)

تغيير منبع تامين پلاستيك- كدام براي  چوب پلاست (WPC) انتخاب شود؟

رئولوژي  چوب پلاست (WPC) باز آسياب شده

ترك خوردن مذاب پلاستيك‌ها و چندسازة آن‌ها و باز آسياب شده‌ها: گسيختگي سطح

اما ويژگي‌هاي ترك مذاب و ظهور آنها

 

تاليف

آناتول آ كليوسوف

ترجمۀ

دكتر قنبر ابراهيمی

استاد دانشگاه تهران

دکتر اكبر رستم پور هفتخوانی

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید